onsdag 22 juni 2011

Olaussons trädgård!

Trädgårdsvandring 13 juni

Et t 30-tal medlemmar hade kommit till Fredriksberg hos Lenita och Jonas Olausson. Jonas började kvällen med att berätta lite om hur trädgården vuxit fram och om kommande projekt. Därefter vidtog en rundvandring bland stenpartier, dammar, etablerade och nyanlagda rabatter med intressanta perenner. Massor av nyplanterade träd och buskar vittnar om Jonas specialintresse. Han köper de flesta växter från Tommy Ahnby på Gullmarsfjordens Plantskola i Bohuslän, som är oerhört välsorterad. Den härliga försommarkvällen avslutades med fikastund i gröngräset och vi kunde förutom trevlig samvaro glädja oss åt att ha fått inspiration och idéer och fått se många spännande växter. Lycka till med det fortsatta arbetet i trädgården! Vi ser fram mot ett återbesök om några år.

Bengt Kristiansson

Inga kommentarer: