söndag 30 januari 2011

Frödax
Onsdagen den 26/1-11 träffades ett tiotal personer och betällde fröer från vårens
frökataloger. Vi delade med oss av fröer och om vad vi lyckats/misslyckats med
under sommaren som gick. En kväll i positiv anda med hopp om snar vår.

Duverum 30/1-11
Ann-Charlott Thorén