lördag 21 februari 2009090324 Åke Truedsson, känd från TV:s trädgårdsprogram,

talar om Gönsaksodling och grönsakernas nyttigheter

för kroppen.

Lokal: EFS-kyrkan i Jämjö centrum. Tid: kl. 19.00

Mormors växter, den nya trenden.

På årsmötet höll Annika Sjöström-Carlberg föredrag
om trädgårdsdesign.

Hedersmedlemmar

Bernt Philipsson och Rune Karlsson utnämndes till heders
medlemmar efter att ha arbetat i styrelsen sedan
föreningen startades.

Årsmöte den 18/2-09


Bengt Kristiansson höll i klubban under kvällens förhandlingar