söndag 14 mars 2010


Årsmöte 2010-02-23

Det besvärliga vintervädret gjorde att endast ett 20-tal medlemmar
kommit till årsmötet på Skjutsstationen. Efter årsmötesförhandlingar
där vi bl.a. antog nya stadgar för föreningen fick vi lyssna till ett
föredrag av landskapsarkitekt Eva Gustavsson om trädgårdens historia
och utveckling.

Eva berättade och illustrerade med bilder hur utvecklingen av svenska
trädgårdar kommit att påverkas av förebilder i framför allt England
och Tyskland. Arts and Crafts-rörelsen och Gertrud Jekyll kom att
betyda mycket för utvecklingen i England och i Tyskland hade Karl
Forster, Potsdam stort inflytande. Dessa ideal spreds till Sverige
bland annat genom kronprinsessan Margareta som förde med sig engelska
traditioner till Sofiero. Eva visade också på andra exempel på just
det engelska inflytandet på svenska trädgårdsideal bl.a. på Gotland
och i Skåne.

Eva berättade och visade också vilken påverkan egnahemsrörelsen, SJ:s
trädgårdar och t ex Marabouparken i Sundbyberg kom att få för vårt
sätt att anlägga trädgårdar. Hon lyfte också fram individer som betytt
mycket för utvecklingen under åren t ex Sven Hermelin och Ulla Molin
och hur moderna trädgårdsarkitekter som Ulf Nordfjell för dessa ideal
vidare.

Avslutningsvis visade Eva också praktiska exempel på var, när och hur
man kan skapa sittplatser i sin trädgård. Hon visade också andra
trädgårdstips t ex hur man kan variera sättet att anlägga entreér.

Det var intressant att lyssna till Eva och det var trevligt att se
lite vackra trädgårdsbilder som omväxling till all snön utanför.

Bengt Kristiansson

Inga kommentarer: