lördag 21 februari 2009

Hedersmedlemmar

Bernt Philipsson och Rune Karlsson utnämndes till heders
medlemmar efter att ha arbetat i styrelsen sedan
föreningen startades.

Inga kommentarer: