lördag 21 februari 2009090324 Åke Truedsson, känd från TV:s trädgårdsprogram,

talar om Gönsaksodling och grönsakernas nyttigheter

för kroppen.

Lokal: EFS-kyrkan i Jämjö centrum. Tid: kl. 19.00

Inga kommentarer: